Нашите клиенти ни довериха продажбите на:

Недвижим имот

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67800.1.251.2.15, с адрес на имота: гр. Созопол, п.к. 8130, кв. 1, І-251, бл. „В”, ет. 2 (две), ап. 3 (три), който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.1.251, предназначение на обекта: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 71,10 кв. метра, прилежащи части: 9,57 кв. метра общи части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.1.251.2.14, 67800.1.251.2.16, под обекта – 67800.1.251.2.3, над обекта – 67800.1.251.2.27.

ЗА КОНТАКТ: