ТЪРГОВСКО ПРАВО

Търговски въпроси и спорове, текуща правна помощ, защита и съдействие по търговски дела в съда.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Административно право, административнонаказателна отговорност.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуално представителство, защита и съдействие в производства по ЗЗДН

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебната фаза.

Адвокатска Кантора „Михов и партньори”

Адвокатска кантора „Михов и партньори” е натрупала голям опит в съдебното събиране на просрочени задължения.
Ние приемаме, че работа ни не приключва с позитивното решение на съда, защото знаем че за клиентите ни най-важното е да реализират правата си по съдебното решение.
Услугите ни са насочени към възможно най-бързото и ефективно разрешаване на проблемите на нашите клиенти.
Приоритетите ни са процесуално представителство по търговски, граждански дела и посредничество при преговори. Съдействие и оформяне на документи за регистрация на търговци и всички производства по закона за търговския регистър.

Запитване Консултация

Професионален екип

АДВОКАТИ:

Георги Михов

Адвокат

Други

Сътрудници

ЗА ВЪПРОСИ:

  Телефон
  Георги Михов: 
  +359888507054
  E-mail @
  Георги Михов: 
  mihov_law@abv.bg
  Адрес
  гр.Бургас,
  ул.”Цар Симеон I” №111,вх.Б, ет.1, ап.2